Prinses Beatrixschool Renkum

Op de Prinses Beatrixschool werken wij vanuit de Christelijke identiteit samen, waarbij het welbevinden en het omgaan met elkaar centraal staan. In alles wat wij doen streven wij deze doelstelling na.

Wij vinden, de omgang met elkaar, respect, vertrouwen, waardering, samenwerking, toekomst, ontwikkeling en plezier belangrijke begrippen.

Op de Prinses Beatrixschool is iedereen welkom, ongeacht godsdienst.

Wij leren kinderen wat zij nodig hebben voor de toekomst. Dit betekent dat we werken aan cognitieve kennis en vaardigheden en het sociaal welbevinden.

De Prinses Beatrixschool biedt de kinderen een veilige en uitdagende leer-en speelwerkplek.

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Omgang met elkaar:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten op een prettige manier met elkaar omgaan. Op de Prinses Beatrixschool praten wij met elkaar over hoe wij ons voelen en hoe het met ons gaat. Wij zorgen samen voor een veilige omgeving, dit is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Een veilige omgeving is voor ons een omgeving waar je wordt gerespecteerd, jezelf kan zijn en elkaar vertrouwt. In de omgang met elkaar gebruiken wij hiervoor de ‘kanjertaal’.

Samenwerking:

Op de Prinses Beatrixschool werken wij samen met ouders, kinderen en leerkrachten. Wij werken vanuit een open lerende houding, waarin wij elkaar waarderen. Wij stimuleren samenwerking, waarbij kinderen vaardigheden leren zoals: flexibiliteit, initiatief nemen en een kritische houding aannemen.

Medewerkers en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van successen. Ieders rol wordt hierin gewaardeerd en gerespecteerd. Wij werken samen vanuit een gedeelde zorg voor onze kinderen.

Ontwikkeling:

Wij werken samen aan de toekomst. Onze kinderen leren in de 21e eeuw. Een snelle wereld, waarin verschillende vaardigheden belangrijk zijn. Wij zetten digitale middelen adaptief in en kinderen werken zelfstandig. Eigenaarschap en betrokken zijn bij je eigen leerproces, vinden wij belangrijk. Dit bevordert de intrinsieke motivatie.

Wij zijn een lerende school, waarin wij onszelf ontwikkelen. Iedere jaar stellen wij nieuwe doelen die wij willen realiseren. Wij werken planmatig vanuit een duidelijke organisatiestructuur.

Plezier:

Om tot leren te komen vinden wij het belangrijk dat je plezier hebt in wat je doet. Leerkrachten geven met plezier les, kinderen werken met plezier in de klas en ouders komen en helpen met plezier in de school.

Plezier creëren wij door duidelijkheid, structuur en een fijne omgang met elkaar. We maken van de vieringen een feestje en zorgen in de klassen voor afwisselende werkvormen, waardoor kinderen gemotiveerd zijn en zin hebben om te leren.