Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Uit deze gelden worden allerlei leuke extraatjes voor de kinderen georganiseerd, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolfeest, bezoek aan voorstellingen, extra materialen voor handvaardigheid en dergelijke.

Daarom vragen we u jaarlijks een bedrag per kind over te maken om deze activiteiten te kunnen organiseren. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, wordt het zeer op prijs gesteld als u de volgende bedragen overmaakt:

Voor het eerste kind €30,00 en voor ieder volgend kind €20,00. Voor schoolreis en schoolkamp vragen we u apart te betalen.

Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. Indien u meer wilt bijdragen, mag dat uiteraard!

Prinses Beatrixschool Renkum - tekening en kleur spullen