Schooltijden

Maandag: 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag: 8.30 – 14.30 uur na 12.00 uur groep 1 t/m 4 vrij

Brengen van de kinderen:

  • Alle kinderen gaan vanaf 8.20 uur direct naar binnen. Er wordt dus voor schooltijd niet gespeeld op het plein. Kinderen worden bij de deur van de klas ontvangen door de leerkracht. De lessen starten om 08.30 uur.
  • De kinderen van groep 4 t/m 8 betreden zelfstandig het plein en gaan zelfstandig naar binnen.
  • De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door hun ouders naar de buitendeur van de klas gebracht of bij het hek voor het plein, zoals we dit vorig schooljaar ook hebben gedaan. Buiten wordt er afscheid genomen en de kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Dat ging vorig schooljaar hartstikke goed! De ouders verlaten zo snel mogelijk het plein, zodat het daar niet te druk wordt.
  • Ingangen: Groep 1-2A gaat door de deur aan de zijkant van het gebouw. Groep 1-2B en groep 3 gaan door de ingang bij het lokaal van groep 3. Groep 4 en groep 6 gaan door de  buitendeuren van hun lokaal. Groep 5 en 7 gaan door de hoofdingang. Groep 8 gaat door de deur naast het fietsenhok.

Wij vragen u deze tijden in acht te nemen en op tijd afscheid te nemen van uw kinderen zodat wij onze lessen tijdig kunnen beginnen.