Contact

Gegevens

Adres van de school

Prinses Beatrixschool
Reijmerweg 92
6871 HG Renkum

Telefoon:  0317-315130
E-mail: directie@prinsesbeatrixrenkum.nl

Overige adressen en telefoonnummers

Jeugdgezondheidszorg van de GGD.
De jeugdarts is bereikbaar voor vragen van ouders en school.
www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg.nl voor onder andere folders over opvoeden, opgroeien en gezondheidsproblemen.
JGZ informatielijn via 088 – 3556000 of per mail via ggd@vggm.nl

Inspectie Onderwijs en meldpunt vertrouwensinspecteur
http://www.onderwijsinspectie.nl/

Leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar van de gemeente Renkum; Yvonne van Setten is telefonisch bereikbaar via het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).
Het telefoonnummer van het RBL is 026 377 4963.