Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) bestaat uit een groep ouders die zich inzet om samen met het team verschillende activiteiten te organiseren voor de kinderen. In de oudercommissie zit ook minimaal één teamlid om de communicatie tussen team en oudercommissie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vooral rondom de feestdagen is de oudercommissie onmisbaar voor het team. Ook op het gebied van sponsoracties is de oudercommissie erg actief. De activiteiten die zij organiseren worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage (meer informatie elders in deze gids).

De zittingsduur van de ouderraadsleden is twee jaar, daarna kan een OC-lid zich herkiesbaar stellen voor de duur van twee jaar. Bij aftreden van een ouderraadslid jaar vinden verkiezingen plaats.  De verdeling van de taken binnen de OC wordt in overleg gedaan. Tijdens de eerder genoemde informatieavond legt de OC verantwoording af over de financiën en ondernomen activiteiten en plannen voor het komende jaar.

Wilt u meer weten over de oudercommissie en eventueel zitting nemen, spreek de oudercommissieleden of directie aan. Hun namen kunt u lezen in het informatiekatern.

In de Oudercommissie zitten de volgende ouders:

Myrna (voorzitter), Ghyslaine (penningmeester), Ferdinand , Natasha , Lianne, Mia, Marianne, Erwin en de leerkrachten: Marinke Hofstra en Marieke Vertegaal.